1.   Missie, onze opdracht

Wij willen elkaar vanuit het geloof in God en de ontmoeting met Jezus Christus inspireren tot een open en gastvrije gemeenschap, die ruimte geeft voor verdieping van de eigen geloofsbeleving en betrokken is op de wereld om ons heen, zowel dichtbij als veraf.

 

2.  Visie en kernwaarden

  1. We zijn een geloofsgemeenschap en willen leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God. Dat wil zeggen dat we samen met anderen vanuit ons geloof in God de zin van het leven proberen te ontdekken.
  2. Van daaruit zijn de kernwoorden van onze geloofsgemeenschap: omgang met en toewijding aan God, gemeenschapszin, dienstbaarheid, respect en omzien naar elkaar. Op basis van wat de Bijbel ons leert, willen we ruimte geven aan elkaars geloofsbeleving.
  3. De eredienst is een centraal moment in onze gemeente. Het is de plaats waar ieder welkom is en zich veilig mag weten. Hier gaat de Bijbel open, horen we van Gods goedheid en ervaren we Gods nabijheid. Hier laten we ons bemoedigen, vieren we het heil en zingen we God de lof toe. We horen wat God van ons verwacht: Jezus navolgend, een open oog hebben voor de mensen om ons heen en voor de nood van de wereld.
  4. In de breedte van de gemeenschap van onze dorpen willen we nadrukkelijk ook door de week in geloofs-/levensverdieping en ontmoeting onze missie op diverse manieren uitdragen zowel naar gemeenteleden als niet-gemeenteleden.

 

3. Strategische uitspraken

We hechten eraan een gemeenschap te zijn:

  1. Met een boodschap. Namelijk de boodschap die de Bijbel ons met name in Jezus Christus geeft als richtsnoer voor ons geloof en ons handelen in de wereld. Een boodschap die we betrokken en herkenbaar uitdragen.
  2. Waarin we elkaar de ruimte geven in geloofsbelevingen en vieringen.
  3. Waar je gehoord en gekend wordt. Dat betekent, dat we in onze relatief grote gemeente ons tot het uiterste dienen in te spannen om mensen samen te brengen, om te bewerkstelligen dat gemeenteleden in kleinere of grotere verbanden ook het gevoel hebben, dat ze iets met elkaar delen. Zodat je je welkom voelt en je je wezenlijk deel voelt uitmaken van die gemeenschap, ieder op zijn of haar plaats.

 

 

VISIE

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Contacten

Wie zijn wij

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen