Data Toerusting & Vorming t/m 30 jan 2020

 

Januari 2020

16 Mattheüs filmhûs: “het leven van Augustinus”, entree 3 euro. Locatie R.K. kerk (Mattheüshûs), aanvang 20.00 uur.

17 Christelijke meditatie in Terkaple: vacare groep. Locatie kerk Terkaple, aanvang 09.30 uur. Leiding ds. Peter Ros.

24 Ontmoetingsmaaltijden RK: eten. Locatie R.K. kerk (Mattheüshûs), aanvang 17.30 uur.

29 Moderne devotie: lezing door J.W.G. van Geelen( kanselier bisdom Groningen-Leeuwarden. Locatie: R.K. kerk (Mattheüshûs), aanvang 19.45 uur.

30 Leonard Cohen: lezing. Locatie De Oerdracht, aanvang 20.00 uur. Leiding Ineke Kiers.

Ruimen graven eigenaar/rechthebbende onbekend op kerkelijke Begraafplaats Broek

 

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Joureca  start vanaf 1 juli 2020 met het ruimen van een aantal graven op bovengenoemde begraafplaats.

 

Bij de te ruimen grafmonumenten is een bordje geplaatst. Van deze graven zijn de eigenaar/rechthebbende niet bekend.

 

Rechthebbenden/eigenaren die bezwaar hebben, kunnen contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, dhr. Kees Mulder, tel. 06-53 96 37 78, e-mail kees.anna@hetnet.nl

 

College van Kerkrentmeesters

 

 

NIEUW REKENINGNUMMER

  Vanaf 1 november 2018 is het rekeningnummer van de kerk     NL63 RABO 03 73 72 32 37     (het was NL07FLBO0699769531)

Volledige lijst met activiteiten (Kerkplein / winterwerkprogramma)

Contacten

Nieuws

Agenda

Diensten Vieringen

Wie zijn wij

Gebouwen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek: