ZONDAG 10 november om 16.00 uur

 

Hoi !

Er is weer Kliederkerk en we komen bij elkaar !

We zingen samen en er is ook

een verhaal waar we naar kijken en luisteren.

Het gaat over delen van een appeltaart.

Er waren overal appelen in de appelbomen en

daar kun je veel lekkers mee maken!

We willen God bedanken voor alles wat wij

krijgen maar ook samen proeven van de

appeloogst!

Kom je ook en doe je mee? En komen heit en

mem en pake en beppe ook mee?

Het is op zondag  10 november om 16.00 uur in  het jeugdhonk van de Oerdracht (zij-ingang)

 

Het duurt ongeveer tot 17.00 uur

 

Tot ziens!

Mariska Winsemius, Annet Hoekstra, Sarah van der Meulen en Christien Ferrari

 

 

Ruimen graven eigenaar/rechthebbende onbekend op kerkelijke Begraafplaats Broek

 

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Joureca  start vanaf 1 juli 2020 met het ruimen van een aantal graven op bovengenoemde begraafplaats.

 

Bij de te ruimen grafmonumenten is een bordje geplaatst. Van deze graven zijn de eigenaar/rechthebbende niet bekend.

 

Rechthebbenden/eigenaren die bezwaar hebben, kunnen contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats, dhr. Kees Mulder, tel. 06-53 96 37 78, e-mail kees.anna@hetnet.nl

 

College van Kerkrentmeesters

 

 

NIEUW REKENINGNUMMER

  Vanaf 1 november 2018 is het rekeningnummer van de kerk     NL63 RABO 03 73 72 32 37     (het was NL07FLBO0699769531)

Volledige lijst met activiteiten (Kerkplein / winterwerkprogramma)

Contacten

Nieuws

Agenda

Diensten Vieringen

Wie zijn wij

Gebouwen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek: