Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

7 juli 2019 om 9:30 uur in De Oerdracht

 

Voorganger: ds. Martin Jans

Organist: Bob Pruiksma

 

 

Muziek

 

Welkom

 

Aanvangslied: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216:1,2,3)

 

Bemoediging en groet

Drempelgebed: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (Lied 833, 2x)

 

Kyriegebed, na ‘hoor ons bidden’ zingen we: ‘Kyrie, Kyrie eleison’ (Taizé)

Aansluitend:

Glorie: ‘Alle eer en alle glorie’ (Lied 305:1,2,3)

 

Gebed bij de opening van de bijbel

 

Lezing uit de bijbel: Psalm 27:4-9

 

Zingen: Psalm 27:4,7

 

Lezing uit de bijbel: Lucas 19:1-10

 

Zingen: ‘God is de leafde’ (Taizé, 3x)

 

Overdenking

 

Zingen: ‘De wereld is van Hem vervuld’ (Lied 825:1,3,5)

 

Gebeden

Collecte

 

Slotlied: ‘Vervuld van uw zegen’ (Lied 425)

 

Zegen

 

 

 

 

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen