Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

16 sept 2019 om 9:30 uur in De Oerdracht

STARTZONDAG

 

Voorganger: ds. Peter Ros

Ouderling van dienst: mw. Hielkje van den Berg-Jagersma

Orgel: dhr. Bob Pruiksma

Kind van dienst: Nynke Stegenga

Lector: mw. Gera Kamsteeg

Met medewerking van Vivace o.l.v. mw. Emily Diepeveen-Zwart

en op piano: Rients Schuddebeurs.

 

 

 

 

Vooraf zingt Vivace: Why we sing

 

Welkom

 

Zingen Lied 288: Goedemorgen, welkom allemaal

 

Moment van stilte, bemoediging en groet

 

Zingen Lied 274: Wij komen hier ter ere van uw Naam

 

Inleiding op de dienst: Een goed verhaal.

 

Vivace zingt: Dedication

 

Gebed

 

Een goed verhaal: over Noach en zijn ark (op de beamer: poster Marius van Dokkum)

 

Zingen (leren) Vivace en gemeente Lied 163a: Zeshonderd jaar is Noach oud

(couplet 1 Vivace;

 couplet 2: eerste en laatste vier regels allen; tussenstuk Vivace,

couplet 3 helemaal samen)

 

Kinderen komen naar voren.

Verhaal door Lieke

Kinderen gaan naar de nevendienst

 

Schriftlezingen door Gera Kamsteeg:

Genesis 6:5-8, 12-14, 7:1-5, 11, 17-22, 8:1-5, 20-21

 

Zingen Lied 603: Lied van de vloed

 

Overdenking

 

Zingen Lied 93: De Heer is Koning

 

Kinderen komen terug uit de nevendienst

 

Zingen Lied 163a:1,4: Zeshonderd jaar is Noach oud.

(couplet 1: eerste en laatste vier regels allen; tussenstuk Vivace,

couplet 4 helemaal samen)

 

Verbinding van Lieke Versluis als ouderling-kerkelijk werker aan  de gemeente van Joure.

 

Lieke knielt en wordt gezegend

 

Gemeente gaat staan en zingt Lied 416:1 : Ga met God en Hij zal met je zijn

 

Vraag aan de gemeente:

Gemeente van Joure,

Dit is uw nieuwe ouderling-kerkelijk werker.

Wilt u haar ontvangen in uw midden, omringen met uw medeleven, dragen in uw gebeden

en samen met haar de weg van het koninkrijk zoeken?

Antw: Ja, van harte

 

(allen gaan zitten)

 

Welkom door collega’s

 

Vivace zingt: Hear my prayer

 

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

 

Collecten.

Peuters komen terug uit de peuterdienst….

 

Op de beamer:  Varen op de grote zee (Op de wijs van: rije rije rije in een wagentje)

 

Varen, varen, varen, op de grote zee

olifant en beer en tijger mogen mee.

Varen, varen, varen, ho! We zijn aan land!

Ga maar van de boot af, beer en olifant!

 

Spetter spat, het regent, hé, maar kijk omhoog.

Zie je daar de zon? Daar is de regenboog!

Rood, oranje, geel, en groen en paars en blauw.

Alle kleuren laten zien: God zorgt voor jou.

 

Vivace zingt: Irish blessing

 

Zegen

Zingen Lied 416:2,3,4 (Frys Lieteboek) Hear, wês mei ús oant in oare kear.

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen