Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

DIENST BELUISTEREN

Naar liturgie van de avonddienst

12 jan 2020 om 9:30 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

voorganger: T. v/d Schaaf

 

Welkom

 

Zingen: Ps 72:1 en 2

 

Wij worden stil voor God

 

Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: en nooit loslaat het werk dat Hij aan ons begonnen is

 

Genade zij u en vrede, van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer, amen.

 

Zingen: Ps 72:4

 

Kyriegebed

afgewisseld met LB 301e

 

Leefregel: Micha 6:8

 

Glorialied: LB 146c:1, 5, 6 en 7

 

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

1e Schriftlezing: Jesaja 42:1-7

 

Zingen: LB825:1, 2 en 3

 

2e Schriftlezing: Mattheüs 3:1-17

 

Zingen: LB 349:1, 2 en 3

1 Hear, wol ús wifkjen ferjaan

no’t jo stim ús nûgjend moannet:

‘Kom mei My nei de Jordaan,

dêr floeit jimme libbensboarne!’

Hear, wol ús wifkjen ferjaan!

 

2 Wy ha te kiezen foar Jo,

dy’t altyd kieze foar it ferlerne;

dat we_ús ferlieze oan Jo,

út wetter en geast werberne.

Wy ha te kiezen foar Jo.

 

3 Dêr leit it beloofde lân,

de reis kin hjoed al begjinne.

No meie wy oan jo hân

dwers troch it wetter hinne.

Dêr leit it beloofde lân.

 

Verkondiging

 

Zingen: LB 825:4, 5 en 7

kinderen komen terug van de kindernevendienst

 

Bericht van overlijden

 

Gebeden

 

Collecte

 

Slotlied: LB 425

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen