Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

liturgie

DIENST BELUISTEREN

LIVE

29 maart 2020 om 9:30 uur vanuit De Oerdracht

Vijfde zondag van de veertigdagentijd,  zondag judica (doe mij recht)

 

Voorganger ds. Christien Ferrari- van Schuppen

Organist Ben Klinkhammer

Kind van dienst Nynke Stegenga

 

Orgelspel

 

Welkom

 

Aansteken van de paaskaars…. (ik nodig u/jou/jullie thuis uit om, indien mogelijk, zelf een kaarsje te ontsteken als teken van verbondenheid. Een batterij-lichtje kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld als u geen kaarsen mag gebruiken.)

 

Tekst door Nynke, kind van dienst

 

Zingen lied 598: als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft….

 

Bemoediging en drempelgebed

 

Zingen psalm 62: 1 en 4

 

Gebed

 

Kort piano of orgelspel

 

Met de kinderen  - het verhaal van de uittocht

 

lied 1003 het is stil in de straat….

 

 Schriftlezing  Johannes 11 :  1-7  17- 27  Lazarus uit de dood opgewekt

 

Kort piano of orgelspel…..

 

Schriftlezing  Johannes 11 :  32- 44

 

Liturgische bloemschikking

 

Zingen lied 935   je hoeft niet bang te zijn

 

Overdenking

 

Piano of orgelspel

 

Zingen “Ga maar gerust” (Tekst Sytse de Vries, melodie Sibelius)

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

 

2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.

Ik ben de dag, die schemert in je droom.

 

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,

ben ik de hand, die al je tranen wist.

 

In memoriam  …

Gebeden  en wij zingen God fan fier

 

Collecte

 

Slotlied   415  Zegen ons Algoede

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen