Deze liturgie is voorzien van filmpjes.

Deze zijn te zien wanneer u de één van de volgende browsers gebruikt:

Safari

Google Chrome

Mozilla Firefox

Naar liturgie van de avonddienst

klik hier om de liturgie te bekijken

LIVE

liturgie

De Oerdracht

Hobbe van Baerdt Tsjerke

16 juni 2019 om 9:30 uur in De Oerdracht

Avondmaal

 

Voorganger        : ds. Peter Ros

Organist:            : Rients Schuddebeurs

 

 

 

Zingen: Lied 8a:1,2,3,4,5

Moment van stilte

Marlies leest een tekstje

Votum en groet

Zingen: Lied 8a:6

 

Gebed om ontferming

Over zondag trinitatis en bij lied 706

Zingen: Lied 706

 

Gebed bij de opening van het woord

Kinderen gaan naar de nevendienst

 

Lezen: Johannes 3:1-16

Zingen: Lied 339a

Overdenking

Zingen: Lied 908:2,4,6

 

Lezen van een in memoriam

 

Voorbeden (incl. diaconale voorbeden)

Collecte

Zingen: Lied 840 (Frysk Lieteboek !!)  - tijdens dit lied brengen Hein en Marlies het brood binnen!

Lezen tafelgebed

Zingen: Lied 405:1

Vervolg tafelgebed

Bidden Onze Vader

Vredegroet

Zingen: Lied 568a (3 x: latijn, Nederlands, Fries)  - tijdens dit lied komt de kerkenraad rond de tafel staan!

Delen brood en wijn (eerst rond de tafel, dan in de zaal)

Dankgebed

Zingen: Lied 704

Zegen

 

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen