klik hier om de liturgie te bekijken

DIENST BELUISTEREN

12 december 2020 om 19:00 uur in de Hobbe van Baerdt Tsjerke

voorganger: pastor Corry Tigchelaar

organist: Rients Schuddebeurs

 

Welkom

 

Bemoediging en Groet

 

Zingen lied 1: 1, 2 en 3

 

Gebed

 

Dichtregels

 

Stilte

 

Lezen: psalm 11 NBV

 

Zingen: psalm 31: 1, 7

 

Overdenken

 

Stilte

 

Muziek

 

Zingen: lied 1009: 1,2, en 3

 

Gebeden – stil- Onze Vader

 

collecte

 

Zingen; lied 246b; 1,2,3,5 en 7

 

Zegen

 

 

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Cantorij

Contacten

Wie zijn wij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen