Belastingvoordeel en Aktie Kerkbalans

 

De fiscus betaalt mee om onze Protestantse gemeente te ondersteunen!

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.

 

U kunt er ook voor kiezen uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen. Dan is zelfs de volledige gift aftrekbaar.

 

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via een schriftelijke overeenkomst met de Protestantse Gemeente Joureca vastlegt of dit doet via de notaris. (Aan dit laatste zijn wel kosten verbonden).

In beide gevallen is uw schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. De belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Dat is aantrekkelijk voor u, en voor uw kerk. Want als u zou besluiten om uw netto bijdrage niet te verhogen (voordelig voor u) maar om wél het belastingvoordeel aan de kerk te laten toevallen, dan is dat voor de kerk een enorme opsteker!

 

Voor u het gemak, voor ons de zekerheid.

Voor uw Protestantse gemeente is het aantrekkelijk als u ons met een periodieke schenking steunt.

 

Daarom verzorgen wij graag het invullen van de overeenkomst tussen u en de Protestantse gemeente. De overeenkomst kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte om het belastingvoordeel te ontvangen.

 

Voor info:

-    kerkelijk bureau, (0513) 41 80 15 (ma-do 09.00 tot 11.00 uur)

-    via e-mail: kerkelijkbureau@pgjoure.nl

 

•op de website vindt u meer informatie waaronder de schenkingsakte.

 

Op deze wijze kunt u zonder uw netto bijdrage te verhogen een hogere bijdrage geven aan de kerk!!

 

Wellicht heeft u vragen over de verplichting van minimaal vijf jaar. Op de website is aangegeven wanneer de overeenkomst ontbonden kan worden. Hebt u nog andere vragen, neem dan gerust contact op met het kerkelijk bureau (Maaike Post- Hietkamp).

GEMEENTE EN DE FISCUS

Diensten Vieringen

It Jongerein

Predikanten Pastores

Diaconaat ZWO

Foto's   Video's

Social Media

Links

Liturgie

Contacten

Wie zijn wij

Cantorij

Verhuur zalen

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen