CANTORIJ

De Cantorij is opgericht in 1970, op initiatief van de Hervormde dominee Van Endt. Sinds de fusie tussen de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk zijn we één gemeente geworden en zingen ook ex-gereformeerden mee. De ene keer is dat in de Hobbe van Baerdt Tsjerke, een andere keer is dat in De Oerdracht. Maar ook wordt wel gezongen in de Broekster Tsjerke of in een ander buurdorp. De Cantorij van onze kerk bestaat uit 33 leden. Er zijn elf alten, tien sopranen, zes tenoren en zes bassen. Op maandagavond wordt er geoefend in ‘De Oerdracht’. Dirigent is Grietje Dam-Riemersma. De Cantorij verleent regelmatig medewerking aan een kerkdienst, zo’n zestien keer per jaar. Daarnaast is er zo nu en dan een uitvoering met bijvoorbeeld de Kerst of met Pasen, wanneer de Matteüskoralen van Bach worden gezongen. Soms gebeurt dat in samenwerking met andere koren, bijvoorbeeld ‘Vivace’ uit Joure. Mailadres: cantorij@pgjoure.nl Telefoon: 0513 785142 (Jelte Veld)
Programma: voor het nieuwe jaar volgt.

Een kleine greep uit het repertoire:

By Jo O Hear

Spirit Of The Living God

Tibie Paiom

 

Ik zoek:

Nieuws

Agenda

Gebouwen

Predikanten Pastores

Diensten Vieringen

Social Media

Links

Foto's   Video's

Liturgie

Diaconaat ZWO

It Jongerein

Wie zijn wij

Contacten

Cantorij

Verhuur zalen